Odškodnění za zpožděný let

Kdy máte nárok na kompenzaci a v jaké výši za zpožděný let upravuje EU regulace 261/2004.
Pokud si chcete nárokovat odškodnění, musí být splněny tyto podmínky:
 délka zpoždění letu v cílové destinaci (přiletěli jste o více jak tři hodiny později, než jste měli)
 jestli se jedná o let, který spadá do regulace EC 261/2004, ale také vám může být nabídnuta
  jiná forma odškodění – letecké míle nebo dárkový poukaz
Dalšími podmínkami pro získání finančního odškodnění jsou:

boxing 777 vzlétá

vzdálenost počáteční destinace a cílové destinace pro výpočet výše odškodnění
pokud zpoždění letu mohla či nemohla letecká společnost ovlivnit
Regulace EC 261/2004:
Chcete-li zažádat o náhradu za zpožděný let ClaimCloud, musí být let operován alespoň jedním z těchto důvodů:
Let se uskutečnil uvnitř EU nebo členského státu (Švýcarsko, Norsko, Island)
Letecká společnost má sídlo na území EU nebo členského státu
Odletová destinace MUSÍ být uvnitř EU nebo členského státu
 
Pokud byly splněny podmínky ohledně délky zpoždění a příslušnosti letu v rámci regulace EU, dalším krokem je určení výše kompenzace za zpoždění letu. Ta se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace.
POZOR! Případná vzdálenost mezipřistání či přestupy během cesty se do této vzdálenosti nezapočítávají.
Jedná se o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.

letedlo British Airways

Další možnosti získání odškodnění:
Lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, vám mohou nabídnout náhrady, které se řídí obchodními podmínkami daného přepravce nebo legislativou dané země.
Forma i výše kompenzace se liší. Může to být finanční hodnota, ale také dárkové či bonusové poukázky nebo letecké míle.
Mimořádné okolnosti:
Finanční náhradu nedostanete, pokud nastanou mimořádné okolnosti, kterým nešlo předejít – přírodní katastrofa, špatné počasí, stávka třetí strany, bezpečnostní situace a omezení letového provozu.

Mohlo by se vám líbit...