Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve firmě

Možná už jste také někdy slyšeli o pověřenci pro ochranu osobních údajů. Mnoho lidí ale neví, co tahle profese obnáší. Často padají otázky, zda se jedná o právníka nebo jestli o úplně něco jiného.
Asi nikoho nepřekvapí, že je důležité, aby osobní údaje zaměstnanců byly střeženy jako oko v hlavě. Něco takového dokonce nařizuje i Evropský parlament. Existuje hned několik směrnic, které se tímto zabývají.
Za klíčové by se dal považovat Článek 37.5, který dokonce upřesňuje jmenování pověřence, který se má zabývat ochranou osobních údajů. Je tím tedy stanovena profesní kvalifikace.

zabezpečení

Každý pověřenec pro ochranu osobních údajů Orsetto, musí být vždy jmenován na základě profesních kvalit, znalostí práva, praxe a také schopnosti plnit úkoly, které jsou obsaženy v článku 39.
Nařízení, které je obecné, se v podobě, v jaké se zrovna nachází, nevěnuje požadavkům, které by se zabývaly odborností nebo kvalitou výuky, která je určena přímo pro pověřence.
Tzv. GDPR je potřeba vnímat jako jednu z prvních verzí, která mění ochranu údajů a vyžaduje velkou spoustu právních úprav.
Jedná se ale o jedno z těch nejdynamičtějších změn s rozvojem IT a to za posledních dvacet let. Podrobnější specifikace ale začíná být vyžadována, což je úkol na několik příštích let.

zločin

S velkou pravděpodobností není personální specifikace prioritou.
Samotné GDPR definuje, co je třeba udělat. Na prvním místě je proto odborná znalost předpisů a postupů, které se týkají právě ochrany údajů. Není ale třeba, aby tuto pozici zastával právník.
Mezi požadavky, které jsou stanoveny, bychom mohli zařadit orientaci v IT, znalost zabezpečení dat, schopnost prosazení ochrany dat apod.
Management při výběru pověřence musí vše pečlivě zvážit. Vždy by měl přihlédnout k rozsahu a také složitosti všech operací.
Na takovou pozici je nejlepší připravit se pomocí kurzů, kde vás vše potřebné naučí. Kurzy fungují dokonce i online.

Mohlo by se vám líbit...