Práce, která nemá být vidět

Dílny, které se zabývají tkaním uměleckých gobelínů a tapisérií, dovedou také staré a mnohdy velice cenné kousky odborně vyčistit a restaurovat. Tímto profesionálním zásahem se prodlouží životnost těchto uměleckých děl.

pohovka

  • Z dob minulých nám tu například různé cechy a společenství zanechaly své prapory nebo jiné historické textilie a byla by nenapravitelná škoda, pokud bychom je ponechali destruktivnímu zubu času.

Kromě konzervování, jehož účelem je nenechat více gobelín chátrat, se mistři tohoto řemesla zabývají i zmíněným restaurováním, při kterém se mnohdy dotvářejí celé kusy znehodnocených tkanin.

  • Před započetím restaurátorské činnosti je zapotřebí zhodnotit poškození daného gobelínu či jiné textilie.
  • Poté se zadavatel dozví návrh opravy včetně rozpočtu.

Protože se jedná o skutečné profesionály, kteří mají na mysli především záchranu historických skvostů, jako první návrh na restaurování je podán ten, který nejkvalitnějším způsobem dokáže textilii zachovat v perfektním stavu.Jistěže má ale poslední slovo investor a práce započne teprve až po dohodnutí všech náležitostí. Opravit je možné drobná poškození i ta, která jsou svým rozsahem skutečně masivní. Tudíž není problém dotkat celé chybějící části.

vinobraní

Záchrana historických skvostů

Restaurování a konzervování textilií probíhá různými restaurátorskými a konzervačními technikami, ke kterým patří

  • neznatelná textilní retuš a rekonstrukce
  • šitá celoplošná skeletáž na lněný plátěný podklad se zachováním principu reversibility zásahu.

Cílem restaurátorského zásahu je maximální snaha dochovaný materiál zachovat. Restaurování se týká také tkaných i ručně vázaných orientálních i jiných druhů koberců.

  • Obnovují, opravují a konzervují se historické výšivky.
  • Nejen závěsné, ale i potahy z nábytku.

Mohlo by se vám líbit...