Ruční výkopové práce jsou k nezaplacení

Kdo z vás se někdy chopil krumpáče, rýče a motyky a začal v zemi hloubit otvor, jistě si dokáže představit tu dřinu, kterou s tímto o ručním nářadím absolvoval.
Mzdová politika tohoto světa je nastavena tak, že vyšší vzdělání zpravidla přináší vyšší výdělky. Je to údajně vyváženo vyšší měrou duševní zátěže a zodpovědnosti, kterou tato profese skýtá. V některých případech je to však velmi relativní pojem, neboť existují profese, bez kterých se v určitých životních situacích neobejdete, a přesto nejsou ohodnoceny tak, jak by se slušelo.

kopání

Výkopové práce se dnes provádí zpravidla s nasazením těžké techniky. Vyhloubit do zeminy otvor patřičné velikosti zvládne rypadlo velice hravě, však o tom složil známý song Ivan Mládek, jak se zdrojem potěšení nenápadného švagra stal na zahrádce jeho bagr. Jsou ale situace, kde techniku nelze nasadit a musí nastoupit lidské paže. Ty v tuto chvíli nic nenahradí, a kdyby nebyly, výkop by nebylo možné provést. Neudělá to za ně ani žádný stroj, ani žádný robot, ani žádné cvičené zvíře.
U většiny prací prováděných strojem je navíc zapotřebí provést doladění ručním způsobem, a to tam, kde je kladen důraz na přesnost otvorů. Bývá to nejčastěji u výkopů pro inženýrské sítě, základy menších i velkých staveb a zapuštěné zahradní bazény.

krumpáč

Kde upřednostnit ruční práce před strojními

Tam, kde nelze z nejrůznějších důvodů těžkou techniku nasadit, např. úzké, rozbahněné a nezpevněné příjezdové komunikace, problémy s povolením k vjezdu těžké techniky, zákaz vjezdu z důvodu ochrany přírody nebo nosnosti komunikace apod.

Uplatnění připadá v úvahu nejčastěji:

  • U ručních výkopových prací základů rodinných domů, rekreačních chat, garáží a přístavků.
  • U hloubení drážek pro inženýrské sítě (elektro, plyn, voda, kanalizace).
  • Při rovnání svažitého a členitého terénu.
  • U výkopů otvorů pro bazény, septiky, studny a jímky.
  • U základů pro nosné plotové konstrukce.

Mohlo by se vám líbit...