• Nezařazené

Nacházejí se všude


Geopatogenní zóny jsou výsledkem poruch elektromagnetického vlnÄ›ní, které vzniká díky různým zlomům v zemské kůře. Působením zemÄ›tÅ™esení a Äinnosti sopek se v zemi vytvářejí abnormality, aÅ¥ už jako pukliny v zemi, nebo zmÄ›ny měřitelné přístroji, které napohled nemusí být vidÄ›t. Každé takové naruÅ¡ení má své energetické vyzaÅ™ování, které na nás vÅ¡echny působí. NÄ›kteří z nás jsou citlivÄ›jší a vnímají toto vyzaÅ™ování jako nÄ›co nepříjemného, jiní se zase nedokáží uvolnit a v takovém prostoru si odpoÄinout Äi usnout. Je vÅ¡ak tÅ™eba brát také v úvahu nepříznivý vliv na náš zdravotní stav.

Jak na nÄ›

Doplňky do bytu Äi domu jsou v tomto případÄ› nepostradatelné. Díky nim dokážeme eliminovat nepříznivé vlivy výše popsaného problému. Důležité je to zvláštÄ› v bytech, kde jsme souÄástí vÄ›tších stavebních celků. Lidé používají nejrůznÄ›jší fontány, akvária, zrcadla, svíÄky a rostliny… Pokud je správnÄ› uspořádáme, mohou nám pomoci vyrovnat se s problémy, které nejsou viditelné, ale pÅ™esto nás oslabují. Toužíte-li vÅ¡ak po opravdovém zařízení pro neutralizaci záření geopatogenních zón, poÅ™iÄte si BioProtect 400.

Mohlo by se vám líbit...