Netrapte se při vyřizování škodné události

Čas od čau se přihodí nějaké neštěstí v podobě pracovního úrazu. Někdy se jedná o banality, jako je říznutí o papír, někdy jde o horší událost, jako ztráta prstu nebo celé končetiny. Ať už se vám týká jakkoli závažný úraz, je dobré jej řešit co nejdříve. Základem tedy bude konstatovat někoho na pracovišti, který vám může dále pomoci při vyřizování odškodného. Jako zaměstnanci totiž máte nárok na odškodné, pokud se vám přihodí pracovní zranění. Je tedy nadmíru rozumné tohoto využít, nehledě na to, že při nezájmu o dané pojištění můžete přijít o mnoho dalších výhod.

poradenství

Komplikace může přijít velmi rychle

Abyste předešli komplikacím, a to nejenom při vyřizování události, ale také v rámci úrazu, nahlaste zranění co nejdřív, a to odpovědné osobě. Následně již nic nebrání tomu, abyste začali řešit toho, kolik je možné získat z pracovních úrazů odškodnění přímo pro váš případ. Pro takovou situaci bude dobré nejednat s firmou, respektive využít služby externího podniku, který je v této záležitosti zcela nestranný. Pro vás to bude znamenat šanci na větší částku, kterou nakonec získáte. Proč totiž snášet bolest, chodit po doktorech a nemít z toho maximum, když je to možné?
Současná doba je přikloněná těm, kteří mají odhodlání něco řešit, a proto byste se měli stát takovými lidmi i vy. Nebojte se toho, že by si na vás váš zaměstnavatel nějak zasednul. To není žádné riziko, neboť všechno bude pod vedením externí firmy. I to pro vás znamená určité pohodlí, neboť se nebudete muset trápit s vyřizováním záležitosti, která vám bude akorát připomínat nějaké trauma.

problémy

Rozmyslete se včas

Po tom, co se nějaký úraz opravdu přihodí, musíte jednat opravdu rychle. Proto neváhejte, a máte-li zájem o efektivní řešení vašeho zranění, postupujte podle tohoto schématu:

  1. Jakmile se zranění přihodí, ihned ho nahlaste svému zaměstnavateli
  2. Nechejte si vyplnit veškeré papíry a kontaktujte externí firmu
  3. Postupujte podle kroků, které bude vámi oslovená firma vyžadovat

Získejte větší odškodnění, než byste získali při svépomocném řešení

Mohlo by se vám líbit...