Vyřešte svou minulost jednou provždy

Prakticky každý z nás si v sobě nese nějaká traumata z dětství, lůna nebo ze svého porodu. Mnohdy si tyto věci však ani neuvědomujeme, natož pamatujeme. Právě od toho je tu regresní terapie, která se dokáže dostat až do našeho nitra. Zkušený a kvalifikovaný odborník dokáže pomocí série správně mířených otázek najít cestu k původu vašich aktuálních, ať už akutních, nebo chronických problémů. Zkuste této netradiční metodě důvěřovat i vy, spousta klientů je nadmíru spokojená s výsledky, které jsou až nevídaně efektivní.

pláčící žena

S čím si dokáže regrese poradit?
Regresní terapie v Praze hlubinna-regresni-terapie.cz patří mezi velmi intenzivní metody, které si dokážou poradit i s takovými problémy, nad kterými klasická medicína jen zoufale kroutí hlavou. Co všechno se dá touto alternativní technikou, která nepopírá možnost reinkarnace, vyléčit?

muž na lavičce se drží za hlavu

  • Traumata z minulosti – možná vás v některém svém minulém životě postihla nějaká příšerná událost, která vás poznamenala na tolik, že jste si trauma z ní přenesli do nynějšího života. Stačí tedy poodhalit, o jakou událost se jedná, pročistit ji, ujasnit si ji a jednou provždy ji uzavřít.
  • Fobie – máte strach z létání, z hadů, nebo snad z uzavřených prostor? Všechny tyto potíže se dají odstranit, pokud se jim postavíte čelem a ujasníte si je.
  • Vztahové potíže – chování se ve vztahu příliš panovačně? Máte vůči svému partnerovi neustálý pocit viny, který vás sužuje? Tyto potíže mohou také pramenit z nějakých vašich minulých zážitků. Odhalte příčinu svého chování a pracujte na svém vztahu.
  • Závislosti, zlozvyky – chtěli byste přestat kouřit, zbavit s závislosti na alkoholu, na sladkém? Pomocí regresní terapie se dá efektivně pracovat i se zlozvyky a závislostmi.
  • Schizofrenní příznaky – regresní terapie dokáže bojovat i s přisedlými dušemi, které dle alternativní medicínu zapříčiňují schizofrenní chování.

Mohlo by se vám líbit...