Měření ve strojírenství

Zásadním požadavkem ve strojírenské výrobě je dosažení požadovaných výsledků prostřednictvím přesnosti jednotlivých výrobků nebo strojních součástí. Požadavky jsou jednoznačně definovány v konstrukční dokumentaci a vychází z podnikových normativů, národních a mezinárodních norem, označovaných jako ISO.

Nejčastěji se používají klasická měřidla, mikrometry, posuvná měřidla, úhloměry a další měřidla pro kontrolu drsnosti povrchu nebo zaoblení. Odchylky od nastaveného rozměru změří kromě různých měrek a kalibrů i pasametr https://www.i-nastroje.cz/Pasametry-mikropasametry-c11_396_2.htm.
motor strojírenství technologie

Existují i další, přesnější měřící zařízení, jednoduché výškoměry měřící v jedné ose i výškoměry, které pracují se souřadnicemi. Naměřené hodnoty mohou být dále příslušným softwarem zpracovávány nebo se exportují do protokolů o měření. Souřadnicové měřicí přístroje se díky své univerzálnosti a flexibilitě používají stále častěji. Trendem je, že se ve strojírenské výrobě stávají přímo nedílnou součástí výrobní linky, aniž by tím utrpěla jejich schopnost velmi přesného měření. Tím se kontroluje a zajišťuje kvalita výroby v provozu a nabízí se možnost zasáhnout přímo do výrobního procesu a tím významně ovlivnit kvalitu finálního produktu.

kovové přesné součástky ocel

V oblasti prostorově obráběných dílů jsou stále častěji využívaným kontrolním prostředkem 3D souřadnicové měřicí přístroje. Dosahuje se velmi přesného obrobení výrobku, protože pomocí velmi přesné 3D měřící techniky dochází k věrohodnému ověření přesnosti obráběcích strojů. Tyto stroje byly dříve spíše jen ve speciálních kontrolních laboratořích, nyní se stávají součástí výrobního procesu, přímo na výrobních linkách.

Programy pro souřadnicové měřicí přístroje mohou být vytvářeny off-line a implementovány do výroby až ve vhodnou dobu. Data z nich získaná jsou významnou zpětnou vazbou, využívají se dále například při náběhu nové produkce.

Mohlo by se vám líbit...