Zaniknou tištěná média?

On line svět se samozřejmě nemohlvyhnout také médiím. Média vždy reagovala na moderní technologie s maximální pružností. Je pochopitelné, že s masovým zavedením internetů do domácnosti, došlo také ke vznikumnožství internetových časopisů a mediálních projektů. I tradiční novinové a časopisecké platformy nabízejí on-line verzi. Samozřejmě tento způsob nabízí i nový potenciál reklamy.

Nejsou to ovšem jen novin a časopisy. Stále více lidí využívá čtečky a tablety nejen k tomu, aby si přečetli zprávy a novinky. Stále častěji si pořizují takée-knihy. Pro mnohé lidi je to nepředstavitelné, mnozí lidé zase považují tento způsob za podstatně komfortnější.
práce na tabůetu s počítačem v pozadí
Přijde doba, kdy se přestanou vydávat klasické noviny, časopisy a knihy a budeme využívat jen moderních technologií?
Není to zároveň ekologičtější? Kolik tisíců tun papírů ročně by se bylo bývalo ušetřilo, kdyby zanikla tištěná média.

Mnozí lidé teď pravděpodobně souhlasně přikyvují hlavou a mnozí naopak dostávají amok, protože tištěná média samozřejmě majívýznamný kulturní význam.

Je velmi pravděpodobné, že s přibývajícími lety budou náklady novin, časopisů i knih i díky moderním technologiímklesat, ale hypotézy, že dříve či později zaniknout pravděpodobně nebudou potvrzeny. I v dnešní přetechnizované době existuje celá řada lidí, kteří on line technologie využívají výhradně k práci nebo k nezbytným úkonům jako jsou například on-line platby či rezervace. V reálném životě si naopak od technologií rádi odpočinou s tradiční knihou nebo časopisem.
složený stoh novin
Nabízí se ne možná zcela přesná analogie se světem gramofonových desek. Zdálo se, že vinilovým deskám je dávno odzvoněno, protože CD nabízí nesrovnatelně kvalitnější zvuk. A vida, v době formátu MP3 a MP4 zažívají vinilové desky neuvěřitelný boom. Určité záležitosti totižnejsou jen o technologiích, ale především o atmosféře.

Mohlo by se vám líbit...