Zaniknou tištěná média?

On line svět se samozřejmě nemohlvyhnout také médiím. Média vždy reagovala na moderní technologie s maximální pružností. Je pochopitelné, že s masovým zavedením internetů do domácnosti, došlo také ke vznikumnožství internetových časopisů a mediálních projektů. I tradiční novinové a časopisecké platformy nabízejí on-line verzi. Samozřejmě tento způsob nabízí i nový potenciál reklamy.

Nejsou to ovšem jen novin a časopisy. Stále více lidí využívá čtečky a tablety nejen k tomu, aby si přečetli zprávy a novinky. Stále častěji si pořizují takée-knihy. Pro mnohé lidi je to nepředstavitelné, mnozí lidé zase považují tento způsob za podstatně komfortnější.

Přijde doba, kdy se přestanou vydávat klasické noviny, časopisy a knihy a budeme využívat jen moderních technologií?
Není to zároveň ekologičtější? Kolik tisíců tun papírů ročně by se bylo bývalo ušetřilo, kdyby zanikla tištěná média.

Mnozí lidé teď pravděpodobně souhlasně přikyvují hlavou a mnozí naopak dostávají amok, protože tištěná média samozřejmě majívýznamný kulturní význam.

Je velmi pravděpodobné, že s přibývajícími lety budou náklady novin, časopisů i knih i díky moderním technologiímklesat, ale hypotézy, že dříve či později zaniknout pravděpodobně nebudou potvrzeny. I v dnešní přetechnizované době existuje celá řada lidí, kteří on line technologie využívají výhradně k práci nebo k nezbytným úkonům jako jsou například on-line platby či rezervace. V reálném životě si naopak od technologií rádi odpočinou s tradiční knihou nebo časopisem.

Nabízí se ne možná zcela přesná analogie se světem gramofonových desek. Zdálo se, že vinilovým deskám je dávno odzvoněno, protože CD nabízí nesrovnatelně kvalitnější zvuk. A vida, v době formátu MP3 a MP4 zažívají vinilové desky neuvěřitelný boom. Určité záležitosti totižnejsou jen o technologiích, ale především o atmosféře.

Mohlo by se vám líbit...