Změňte zavedený systém k lepšímu

Když se firmě, kterou jste založili, daří, je to radost. Však právě proto jste ji založili. Má Vás uživit, ale také poskytnout pracovní místa! Je chvályhodné, že díky Vám se snižuje nezaměstnanost ve Vašem regionu.
Ale neusněte na růžích!
Vaše firma mění svou kapacitu pracovních míst, a Vy na tuto změnu musíte být připraveni. Už Vám dozajista nebude stačit dosavadní způsob vedení lidských zdrojů. Budete muset zvolit nový způsob, ve kterém nebudete tápat a případně dělat chyby.

tým

Změny nepodceňujte
Nastala změna v počtu zaměstnanců, musí tudíž automaticky nastat změna i ve Vašich vnitřních pokynech. Kvalitní SW , který umožňuje sledování časové evidence zaměstnanců, by se Vám dozajista hodil! Přece jenom nastal vícenásobný nárůst počtu Vašich zaměstnanců, tak by Vám šikovný SW mohl být nápomocen! Evidence příchodů a odchodů zaměstnanců do práce je nutností, se kterou Vám kvalitní SW pomůže. Nebudete muset bloumat v papírech, abyste zjišťovali počet zaměstnanců na pracovišti, nebo dochvilnost zaměstnanců, kterým za odvedenou práci platíte.

Provádět opatření, které se týkají vstupů a odchodů do specifických prostor Vaší firmy, můžete zajistit šikovným nastavením kvalitního SW. Dokonce tyto vstupy a odchody můžete korigovat časově. Podle potřeby firmy. Při výběru kvalitního SW myslete také na to, že jednou se Vaše firma může rozrůstat geometrickou řadou, takže současný základní modul pro daný počet zaměstnanců nemusí stačit. Museli byste jej opět měnit. Proto raději zvolte při pořízení SW vyšší kapacitu.

otisk prstu

Ulevíte si od svých povinností
Zjišťovat přesčasy svých zaměstnanců a evidovat jejich odpracované hodiny za měsíc nebude pro Vás už taková zátěž. A že při této činnosti nebudete muset sedět přímo u počítače, je další obrovskou výhodou kvalitního vedení časové evidence zaměstnanců! A dokonce ani nebudete muset pro své zaměstnance pořizovat papírové karty, nebo čipy, když zvolíte docházkovou evidenci pomocí otisků prstů.
To jsou věci, viďte?

Mohlo by se vám líbit...